סמלים וערך היסטורי

מגן דוד
מגן דוד, אינו רק סמל הגנה, אשר עפ"י המסורת היה צורת מגינו של דוד, אלא גם סמל של הרמוניה שלמות ובריאת העולם.
צורת מגן דוד נוצרת משני משולשים, האחד פונה לשמיים והשני לאדמה. האחד מסמל את האנרגיה הנשית והשני את האנרגיה הזכרית ושניהם יחדיו יוצרים שלמות והרמוניה.
יותר מכך, במרכז החיבור ביניהם נוצר משושה וסביבו 6 משולשים קטנים. אם נקפל את המשולשים פנימה אל מרכז המשושה נגלה שהשטח של 6 המשולשים זהה לשטח המשושה. דבר זה בא ללמד אותנו שתוכו כברו - כלומר מה שבפנים זהה למה שבחוץ ולהיפך המיקרו הוא כמו המאקרו והמאקרו כמו המיקרו.
דג
הדג ביהדות בא לסמל בעיקר את השפע והריבוי הטוב של הדברים.
יעקב אבינו השתמש בדג כסימן לברכה - "וידגו לרוב בקרב הארץ" בראשית מ"ח ט"ז, שיהיו רבים כדגים. כאשר משה מביע בדבריו כמות גדולה ובלתי אפשרית הוא מדמה "אם את כל דגי הים יאסף להם", כבר בבריאת עולם בורכו הדגים בברכת פרו ורבו והמספר האדיר של הביצים שהדג משריץ הפכו אותו לסמל של פוריות ופריון הנובע משפע רוחני, כלומר פוריות הנובעת מברכת שמיים.
הדג מסמל גם מזל. בהיפוך אותיות גד(=מזל). נאמר כי כל האוכל דג בדג (יום שבת) ניצל מד"ג (דין גהינם).
הדג מסמל גם שמירה מעין הרע, כיון שחי מתחת לפני המים ואינו נראה לעין.
וכמובן בהקשרו לראש השנה "שנהיה לראש ולא לזנב"
חמסה
החמסה - בעברית חמש, קמע בצורת כף יד בעלת חמש אצבעות פרושות, המגן בפני העין הרע. על פי גם ביהדות, מסמלת החמסה יד של דמות מיתולוגית תנכית, במקרה זה, מדובר בכף ידה של מרים, אחות משה ואהרון. הסיפור התנכי הידוע מלמד כי מרים, דיברה בשבחה של אשת משה ציפורה, והללה את יופייה. עם זאת, כידוע לכולנו, גם דברי הלל עשויים להישמע כדברי קנאה, וחטאה של מרים בדברי עין רעה כלפי אשת משה, בא בהידבקה במחלת הצרעת, ונידויה מהעם עד להחלמתה. מתוך משל זה, נלמד כי שרשרת חמסה והחמסה בכלל, כף ידה של מרים, מהווה הגנה כנגד עין רעה, ובסמליות זו אנו למעשה מקבלים על עצמנו הימנעות משיחת לשון הרע על מכרינהמסורת היהודית מדובר בכף ידה של מרים, אחות משה ואהרון.
את החמסה נהוג לתלות בפתחי בתים, על הצוואר, במכונית או על מחזיק מפתחות.
בחמסה משולבים לעיתים קרובות סמלים נוספים האמורים לסייע כנגד העין הרעה , כגון עיניים, דגים ומגיני דוד.