שבע הברכות

מקור שבע הברכות הוא קדום והן נזכרות כבר בתלמוד הבבלי. הן נאמרות בנוכחות מניין בטקס החופה. מנהג שתקנו חכמים הוא לומר את שבע הברכות שוב בסעודות שמחה הנעשות לכבוד החתן והכלה בשבעת הימים שלאחר החופה. רצוי שאחד הנוכחים במניין יהיה "פנים חדשות" שלא השתתף בסעודה.
הברכה הראשונה היא על היין כי אין שמחה בלא יין:
"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן ."
שלש הברכות הבאות הן לכבוד ולשבח הקב"ה על "שהכל ברא לכבודו" וגם יצר את האדם בצלם תבניתו ונתן לו את חוה ושניהם היו לתשתית הקיום האנושי.
ברכה שניה: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו".
ברכה שלישית: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, יוצר האדם".
ברכה רביעית: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד, ברוך אתה ה' יוצר האדם".
הברכה החמישית באה להעלות את ירושלים בראש השמחה ומביעה תקווה לקיבוץ גלויות ולבנין ירושלים.
ברכה חמישית: "שוש תשיש ותגל העקרה, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה".
הברכה השישית באה לשמח את החתן והכלה.
ברכה שישית: "שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה ה' משמח החתן עם הכלה".
הברכה השביעית והאחרונה מסכמת את כל הברכות שקדמו לה.
הברכה השביעית: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן כלה, גילה, רינה, דיצה, וחדוה, אהבה ואחוה, ושלום ורעות, מהרה ה' אלהינו, ישמע בחוצות יהודה ובערי ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה ה' משמח החתן עם הכלה.
טבעת שבע הברכות מאגדת בתוכה את כל 7 ברכות החופה והקידושין של החתן והכלה, ולכן משמרת בתוכה את הברכה לכל משך חייהם של בני הזוג, במיוחד כאשר טקס הקידושין נעשה עם הטבעת והטקס עצמו יוצק לתוכה אנרגיה נוספת של כוונה, אנרגיה מקודשת של בריאה והתחלה חדשה טובה ומיטיבה.
ניתן להוסיף בפנים חריטה עם הקדשה אישית.
השימוש בטבעת הינו סגולה להגשמת הברכות והאנרגיה הטובה של החופה והקידושין.
הטבעת טובה גם למשיכת זוגיות למי שאינה נשואה ולחיזוק ושמירת הזוגיות.
ניתן להשיג את הטבעת בזהב או בטבעת משולבת זהב וכסף
ובשיבוץ של יהלומים, רובי (אודם) - להוספת סגולת הפוריות או גרנט (נופך)