בית רשימת מוצרים אישית (0)החשבון שליסל קניותקופה
 

      משפחת האר"י מאחלת לכל בית ישראל בריאות.

דג

הדג הינו סמל יהודי לשפע פוריות ולריבוי הטוב של הדברים. הדג במקורות הינו סימן לברכה, כבר בבריאת העולם בורכו הדגים בברכת פרו ורבו והמספר האדיר של הביצים אותן משריץ הדג הפכו אותו לסמל של פוריות ופריון הנובע משברכת שמיים.