בית רשימת מוצרים אישית (0)החשבון שליסל קניותקופה
 

לכבוד השנה חדשה וטובה 15% קוד הנחה 2021

חסד ואמת

פסוקים מספר תהלים פרק פ"ה המספרים על הטוב שיהיה באחרית הימים. הפסוק מתאר את השלבים הרוחניים של אותו הטוב הצפוי.

חסד ואמת נפגשו - אמת משמעותה הזכות שמגיעה באמת לבני האדם. שהיא מטבעה תלויה במעשי האנשים. זו, תיפגש עם החסד האלוקי - שהוא שפע ללא גבול יותר מכפי מעשי האדם.

צדק ושלום נשקו - כתוצאה ממפגש חסד ואמת יווצר מפגש של צדק , שהוא הנהגה לפנים משורת הדין, יחד עם שלום, שהוא הנהגה השומרת על האנשים שיקבלו את שפע החסד באופן מושלם.

אמת מארץ תצמח - כמו שהתבואה צומחת בזכות התחברות השפע העליון עם עבודת האדם.

צדק משמים נשקף - הוא החסד שיוריד הבורא על מעשי בני האדם.

חסד ואמת נפגשים בתנ"ך פעמים רבות יחדיו באותו הפסוק.
חסד משמעו מעשה שלפנים משורת הדין, כלומר שאין חובה לעשותו.
אמת משמע קיום חובה, כלומר שורת הדין.

הצירוף חסד אמת מבואר לרוב כחסד אמתי, או כמעשה של שורת הדין ולפנים משורת הדין.