בית רשימת מוצרים אישית (0)החשבון שליסל קניותקופה
 

לכבוד השנה חדשה וטובה 15% קוד הנחה 2021

ברכת הכהנים

בספר שמות פרק כח´, מקבל משה הנחיות מהקדוש ברוך הוא כיצד לעשות את בגדי הכהונה. עפ"י פס´ 15-21, נשא הכהן הגדול אפוד ובו משובצות היו תריסר אבנים כמניין שבטי ישראל:
המקור לברכה הוא בספר במדבר (פרק ו') שבו מצווים אהרן ובניו לברך את בני ישראל בברכה זו.

ברכת הכהנים

ברכת הכוהנים נאמרה למשה ביום כלות הקמת המשכן, לאחר ארגון מחנה ישראל איש על דגלו ושבטו כשבאמצעו מוצב המשכן ומחנות הכהונה והלוויה סביבו.

ישנם שני מדרשים החוקרים את הברכה מעבר לפירושה המילולי:

האחד, מצוי בשיר השירים ומלמדנו כי בברכה זו ישנו סוד מיסטי הקשור בצורה זה או אחרת למילות הברכה ולמשמעותן (שיר השירים רבה ג, ו),

על פי מדרש זה, כתיבה מדויקת של הברכה ללא תוספת ומגרעת יש בה כדי להציל את האדם מכל מיני פורעניות.

השני, פירושו של הרלב"ג, גם הוא נשאר בתחום הסוד המיסטי של האותיות והמילים. הרלב"ג מדגיש את חשיבות אמירת הברכה דווקא בלשון הקודש ולא בשפה אחרת, כיוון שבתרגום עלולים להפסיד את הסוד המיוחד הטמון במילות הברכה ככתבן וכלשונן.

עיקרה של הברכה טמון בהבנת השם המפורש, דהיינו ידיעת סוד שמו של הא-ל שבעזרתו ירד השפע האלוקי וישרה על בני ישראל. תפקידם של הכוהנים הוא ללמד את העם את השם המפורש שבהבנתו יכול להגיע כל אחד מישראל למעלת הדבקות בא-ל ובכך הוא יהיה מושגח באופן אישי.

 ר' שלמה לבית הלוי מסביר כי הכוהנים, בעזרת השם המפורש המצוי בברכה, משמשים מעין צינור להורדת השפע האלוקי. כיוון שהכוהנים מושגחים יותר מהמון עם ישראל, הם יכולים להאציל מן השפע הזה על שאר העם על ידי אמירת הנוסח המיוחד של הברכה. בשמירה על נוסח הברכה כפי שהוא, ישנה גם אמירה של הכוהנים לעם שאין זו ברכתם שלהם, אלא ברכת הא-ל שהם המעבירים אותה אל העם.

 ר' מרדכי הכהן בספר דרשותיו "מר דרור"  אומר כי ברכה זו היא קמע שה' שם על בני ישראל באמצעות הכוהנים כדי שלא תשלוט בהם עין הרע.

המשותף לגישות שהבאנו הוא בהעלאתה של ברכת כוהנים לרמה של ברכה מיסטית, אם בשל הסוד שבאותיות ואם בשל היותה כקמע נגד עין הרע.

ברכת הכוהנים מתקיימת בימים רגילים, רק בתפילות הבוקר, כלומר בשחרית ובתפילת מוסף בימים שבהם יש תפילת מוסף. בימי צום, מקיימים ברכת כוהנים גם בתפילת מנחה. עם זאת, ביום כיפור נהוג שלא לברך ברכת כוהנים בתפילת מנחה אלא רק בתפילת נעילה.